Free Music Production Video Tutorials

↑ Grab this Headline Animator

Mahalakshmi Jagan Matha

1:34 PM Posted by Vijayasri


Song : Mahalakshmi

Ragam : Kalyani
Talam : adi
Diety : Lakshmi

Pallavi
MahalakshmI Jagan MathA
Madhu soodhana priya mana mohinI ( maha)

Anupallavi
Aadilakshmi dhana dhaanyalakshmi
santhana lakshmi Sowbagya lakshmi
Veeralakshmi dhairiyalakshmi
Sri varalakshmi pAhimaam ( maha)

Charanam
Sanjala sumangala vasundara vasupradha
Padmini sunandhini niranjani bhargavi
Amale kamala vimale hari vallabe sume
MandhahAsa Chandra vadhanAm seethayAm namAmyaham ( Maha)

0 comments:

Post a Comment

Please share your comments