Free Music Production Video Tutorials

↑ Grab this Headline Animator

vandhana sri deva

11:05 AM Posted by VijayasriLord vinayaka Bhajan
ragam : Mohanam

vandhana sri devA ganEsha
vandhana sri devA ganEsha

vigna haresha parama parEsha
mangala maya prabhu mangala Esha ( Vandhana)

Akala charana viswam paranA
mukAra lambodharadhI dharanA
makara mAsthaka siva siva smaranA
jaya jaya pranavEsa Esha ( vandhana)

0 comments:

Post a Comment

Please share your comments