Free Music Production Video Tutorials

↑ Grab this Headline Animator

Thillana in Basanth Bahar

10:37 AM Posted by Vijayasri


Thillana

Ragam : Basanth Bahar
Talam : Adi
Composer/Artist : Maharajapuram Santhanam

Pallavi

tom dhru dhru tAni tadara tAni tana dhiranA dhru dhru
tOm dhru dhru tAni tadara tAni tana dhiranA dhiranA dhru dhru
tOm dhru dhru tAni tadara tAni tana dhiranA dhiranA dhiranA dhiranA dhru dhru

Anupallavi:

jhaNuta dhIm ta jhaNuta dhIm ta jhaNuta dhIm taka tana dhiranA
jhaNuta dhIm taka jhaNuta dhIm taka jhaNuta dhIm taka tana dhiranA
jhaNuta dhIm takiTa jhaNuta dhIm jhaNu jhaNuta dhIm jhaNu tana dhiranA
udara tAni tadara tAni takundari tajjhaNutaka dhIm taka jhaNutaka dhIm taka jhaNutaka dhIm

Charanam
kaliyugam tannil kaN kaNDa daivam kali tIrkkum kAnchi mAmuniyE
salikkum manadai oru nilaikkuL niruttavum un sannadhiyai nAn nADi vandEn
kaDaikkaN pArvaiyAl kaDaiyan ennaiyE kAttaruL sheyyum karuNai daivamE
aDaikkalam enru unran tiruvaDi tanil maharAjan pADi nidam paNindiDuvEn (twice)
tAm takiTajham ma dha pa gA takiTajham ta tam sa mA ni dhA tatam
takuTa dhimita dhimita taLAngu taritiku tillAnA tillAnA taka dhimita takiTa tOm
tatam taka dhimita takiTa tOm taka takiTa tom dhru dhru dhru dhru dhru dhru dhIm
tom dhru dhru dhru dhru dhru dhru dhIm tom dhru dhru dhru dhru dhru dhru dhIm


Get this widget Track details eSnips Social DNA0 comments:

Post a Comment

Please share your comments