Free Music Production Video Tutorials

↑ Grab this Headline Animator

gajavadana karuna

9:44 PM Posted by Vijayasri


'gajavadhana' is a papanasam sivam krithi in raaga Sivarajani, a janya of 22nd melakartha raaga , kharaharapriya.

Lyrics of 'gajavadhana karuna' :

rAgam: sriranjani
22nd Mela kharaharapriya janya
Taalam: Adi
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil
Arohana: S R2 G2 M1 D2 N2 S
Avarohana: S N2 D2 M1 G2 R2 S

Pallavi
gajavadhana karuNA sadhana
shankara bAlA lambhOdara sundhara

Anupallavi
ajanamarEndranum munivarum paNi(yum)
pankaja charaNA charaNam charaNam shrI (gaja)

CharaNam
nIyE mUvulagirkAdhAram
nIyE shivakAma mantra sAram
nIyE vAzhvilen jIvAdhAram
nI aruLvAi sumukhA OmkAra (gaja)

Videos for Papanasam Sivam Krithi 'gajavadhana karuna' in raaga 'sriranjani' and talam 'adi'Notation of gajavadhana karuna krithi available here

0 comments:

Post a Comment

Please share your comments